Nomenclature

Famille : Convolvulaceae Jussieu 1789

Classe Magnoliopsida - Ordre Solanales

Statut du taxon : accepté

Publication : Gen. Pl. [Jussieu] 132. 1789 [4 Aug 1789] ; nom. cons.
Liens taxinomiques : à définir.
 
Bibliographie
Collectif , Flowering Plants of the World, VH Heywood, 1979.
D. J. Mabberley, The Plant-Book, (1ère edition 1990, 2e edition 1997 et 3e edition 2009).
Collectif, APG III (2009) (Angiosperm Phylogeny Group, version 2009)

Description à venir : explications

 

Taxons inférieurs : 52 genres et 1650 espèces environ acceptées à ce rang.

En gras les genres acceptés ; en normal, les genres synonymes ou possédant des espèces non encore résolues sur le plan taxinomique.

 

Amphione
Aniseia
Anthanema
Aplostylis
Apopleumon
Argyreia
Astripomoea
Astrochlaena
Astromerremia
Baillaudea
Batatas
Blinkworthia
Bonamia
Bonamiopsis
Bonanox
Breweria
Breweriopsis
Bucharea
Calonyction
Calycobolus
Calystegia
Camonea
Cardiochlamys
Carpentia
Cassutha
Cladostigma
Cleiemera
Clitocyamos
Coiladena
Convolvuloides
Convolvulus
Cordisepalum
Cressa
Cryptanthela
Cuscuta

Cymonamia
Dastylepis
Davenportia
Decalobanthus
Dethardingia
Diatrema
Dichondra
Dichondropsis
Dicranostyles
Dimerodiscus
Dinetus
Dipteropeltis
Distimake
Ditereia
Duperreya
Elythrostamna
Emulina
Epilinella
Epithymum
Erimatalia
Eronema
Erycibe
Evolvulus
Exallosis
Exocroa
Exogonium
Falkia
Fissipetalum
Fraxima
Grammica
Gynoisa
Hewittia
Hildebrandtia
Humbertia
Hyalocystis

Hygrocharis
Idalia
Ipomaeella
Ipomoea
Iseia
Itzaea
Jacquemontia
Kadula
Kadurias
Kethosia
Kolofonia
Latrienda
Lepidostemon
Lepimenes
Lepistemon
Lepistemonopsis
Leptocallis
Lettsomia
Lizeron
Lobake
Lysiostyles
Maripa
Melascus
Merremia
Metaporana
Milhania
Modesta
Monogynella
Montejacquia
Moorcroftia
Morenoa
Mouroucoa
Navipomoea
Nemanthera
Nemepis

Nemostima
Neorthosis
Nephrophyllum
Neuropeltis
Neuropeltopsis
Odonellia
Operculina
Ornithosperma
Palmia
Pantocsekia
Paralepistemon
Pentake
Periphas
Perispermum
Petrogenia
Pfeifferia
Pharbitis
Piptostegia
Plesiagopus
Plesilia
Podaletra
Polymeria
Porana
Poranopsis
Prevostea
Pseudipomoea
Pterochlamys
Quamoclit
Quamoclita
Rapona
Rayeria
Reinwardtia
Remirema
Rhodorhiza
Rhodoxylon

Rivea
Sabaudiella
Saccia
Samudra
Sanilum
Schizanthoseddera
Schizojacquemontia
Sciadiara
Seddera
Sedderopsis
Shutereia
Spiranthera
Steripha
Stevogtia
Stictocardia
Stomadena
Strophocaulos
Stylisma
Symethus
Tereietra
Tetralocularia
Thyella
Tirtalia
Tremasperma
Tridynamia
Trivolvulus
Turbina
Turpethum
Volvulus
Wilsonia
Xenostegia