Nomenclature

Famille : Euphorbiaceae Jussieu 1789

Classe Magnoliopsida - Ordre Malpighiales

 

Statut du taxon : accepté

Publication : Gen. Pl. [Jussieu] 384. 1789 [4 Aug 1789] ; nom. cons.
Liens taxinomiques : Phyllanthaceae, Picrodendraceae, Putranjivaceae.
 
Bibliographie
Collectif , Flowering Plants of the World, VH Heywood, 1979.
D. J. Mabberley, The Plant-Book, (1ère edition 1990, 2e edition 1997 et 3e edition 2009).
Collectif, APG III (2009) (Angiosperm Phylogeny Group, version 2009)

Description à venir : explications

 

Taxons inférieurs : 228 genres et 6500 espèces environ acceptées à ce rang.

En gras les genres acceptés ; en normal, les genres synonymes ou possédant des espèces non encore résolues sur le plan taxinomique.

 

Acalypha
Acidocroton
Acidoton
Actephilopsis
Actinostemon
Adelia
Adenochlaena
Adenocline
Adenopeltis
Adenophaedra
Adriana
Afrotrewia
Agaloma
Agrostistachys
Alchornea
Alchorneopsis
Aleurites
Algernonia
Alphandia
Amperea
Amyrea
Anabaena
Angostylis
Anisepta
Anisophyllum
Annesijoa
Anomostachys
Anthostema
Aparisthmium
Aphora
Apodandra
Argithamnia
Argomuellera
Argyrothamnia
Argythamnia
Astraea
Astrococcus
Aubertia
Aubletiana
Avellanita
Balakata
Baliospermum
Baloghia
Banalia
Benoistia
Bernardia
Bertya
Beyeria
Bia
Blachia
Blumeodendron
Bocquillonia
Bonania
Borneodendron
Bossera
Botryophora
Brasiliocroton
Calycopeplus

Caperonia
Caryodendron
Caturus
Cavacoa
Cephalocroton
Cephalocrotonopsis
Cephalomappa
Chamaesyce
Cheilosa
Chiropetalum
Chlamydojatropha
Chloropatane
Chondrostylis
Chrozophora
Cladogelonium
Cladogynos
Claoxylon
Claoxylopsis
Cleidiocarpon
Cleidion
Clonostylis
Cnesmone
Cnidoscolus
Cocconerion
Codiaeum
Colliguaja
Colobocarpos
Conceveiba
Conosapium
Copianthus
Coulejia
Croton
Crotonogyne
Crotonogynopsis
Crozophora
Cyrtogonone
Cyttaranthus
Dalechampia
Dalembertia
Dendrocousinsia
Dendrothrix
Deutzianthus
Diadenaria
Dibrachion
Dichostemma
Dimorphocalyx
Diplostylis
Discoclaoxylon
Discocleidion
Discoglypremna
Ditaxis
Ditrysinia
Ditta
Dodecastigma
Doryxylon
Droceloncia
Duvigneaudia
Dysopsis

Elateriospermum
Endospermum
Enriquebeltrania
Epiprinus
Eraclyssa
Erismanthus
Erythrochilus
Erythrochylus
Erythrococca
Esula
Euphorbia
Euphorbiodendron
Excoecaria
Falconeria
Fontainea
Galarhoeus
Garcia
Garciadelia
Gelonium
Givotia
Glycydendron
Grimmeodendron
Grossera
Gymnanthes
Haematostemon
Hamilcoa
Hancea
Hecatea
Hecaterium
Hendecandra
Hevea
Hippomane
Homalanthus
Homonoia
Hura
Hylandia
Janipha
Jatropha
Joannesia
Julocroton
Klaineanthus
Koilodepas
Lascadium
Lasiococca
Lasiocroton
Lasiostyles
Leeuwenbergia
Leidesia
Leonardia
Lepidoturus
Leucadenia
Leucocroton
Lobanilia
Loureira
Mabea
Macaranga
Mallotus
Manihot

Manniophyton
Maprounea
Mareya
Mareyopsis
Mecostylis
Megistostigma
Melanolepis
Mercurialis
Merleta
Meterana
Micrandra
Micrandropsis
Micrococca
Microstachys
Mildbraedia
Moacroton
Molina
Monadenium
Monotaxis
Moultonianthus
Muricococcum
Myricanthe
Nealchornea
Necepsia
Neoboutonia
Neoguillauminia
Neoscortechinia
Neoshirakia
Oligoceras
Omalanthus
Omphalea
Ophellantha
Ophthalmoblapton
Orfilea
Ostodes
Oxydectes
Pachystroma
Pachystylidium
Pantadenia
Paracelsea
Paracroton
Paranecepsia
Parapantadenia
Pausandra
Pedilanthus
Philyra
Pimelodendron
Plagiostyles
Platygyna
Pleradenophora
Plesiatropha
Plukenetia
Podadenia
Pseudagrostistachys
Pseudosenefeldera
Ptychopyxis
Pycnocoma
Radcliffea

Reutealis
Rhodothyrsus
Ricinocarpos
Ricinodendron
Ricinus
Rockinghamia
Romanoa
Rottlera
Sagotia
Sampantaea
Sandwithia
Sapium
Schinziophyton
Sclerocroton
Sebastiania
Seidelia
Senefeldera
Senefelderopsis
Shirakiopsis
Shonia
Siphonanthus
Spathiostemon
Spegazziniophytum
Speranskia
Sphaerostylis
Sphyranthera
Spirostachys
Stillingia
Strophioblachia
Sumbaviopsis
Suregada
Synadenium
Syndyophyllum
Taeniosapium
Tanarius
Tannodia
Tapoides
Tetraplandra
Tetrorchidium
Thyrsanthera
Tithymalus
Tragia
Tragiella
Trevia
Trewia
Triadica
Tridesmis
Trigonostemon
Usteria
Vandera
Vaupesia
Ventenatia
Vernicia
Wetria
Xamesike